Рассылка обновлений по Email

среда, 16 мая 2018 г.

Паремии на Вознесение: Ис 62-63

 • Ис 62
 • Сiо́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́детъ я́ко свѣ́тъ пра́вда моя́, и спасе́нiе мое́ я́ко свѣти́ло разжже́т­ся.
 • И у́зрятъ язы́цы пра́вду твою́, и ца́рiе сла́ву твою́, и прозову́тъ тя́ и́менемъ но́вымъ, и́мже Госпо́дь наимену́етъ е́.
 • И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни и дiади́ма ца́р­ст­вiя въ руцѣ́ Бо́га тво­его́:
 • и не прозове́шися ктому́ оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́т­ся пуста́: тебѣ́ бо прозове́т­ся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́н­ная, я́ко благоволи́ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ вку́пѣ насели́т­ся.
 • И я́коже живя́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове тво­и́ съ тобо́ю: и бу́детъ я́коже ра́дует­ся жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко воз­ра́дует­ся Госпо́дь о тебѣ́.
 • И на стѣна́хъ тво­и́хъ, Иерусали́ме, при­­ста́вихъ стра́жы ве́сь де́нь и всю́ но́щь, и́же до конца́ не премо́лкнутъ помина́юще Го́спода.
 • Нѣ́сть бо ва́мъ подо́бенъ: а́ще испра́виши и сотвори́ши, Иерусали́ме, ра́дованiе на земли́.
 • Кля́т­ся Госпо́дь десни́цею сво­е́ю и крѣ́постiю мы́шцы сво­ея́: а́ще ктому́ от­да́мъ пшени́цу твою́ и пи́щу твою́ враго́мъ тво­и́мъ, и а́ще ктому́ испiю́тъ вино́ твое́ сы́нове чужді́и, о не́мже труди́л­ся еси́:
 • но собира́ющiи снѣдя́тъ я́ и похва́лятъ Го́спода, и объима́ющiи испiю́тъ я́ во дво́рѣхъ святы́хъ мо­и́хъ.
 • Иди́те враты́ мо­и́ми и пу́ть сотвори́те лю́демъ мо­и́мъ, и ка́менiе, е́же на пути́, размещи́те: воз­дви́гните зна́менiе на язы́ки.
 • Се́ бо, Госпо́дь слы́шано сотвори́ до послѣ́днихъ земли́: рцы́те дще́ри Сiо́новѣ: се́, спаси́тель тво́й гряде́тъ, имѣ́яй съ собо́ю мзду́ и дѣ́ло свое́ предъ лице́мъ сво­и́мъ.
 • И прозове́тъ я́ лю́ди свя́ты, изба́влены Го́сподемъ: ты́ же прозове́шися взы́сканъ гра́дъ и не оста́вленъ.
 
 • Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник.
 • И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
 • И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.
 • Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается.
 • Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой.
 • На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которыене будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, –
 • не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.
 • Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился;
 • но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего.
 • Проходи́те, проходи́те в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!
 • Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.
 • И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.


 • Ис 63
 • Кто́ се́й при­­ше́дый от­ Едо́ма, червле́ны ри́зы его́ от­ Восо́ра, се́й красе́нъ во у́твари, зѣло́ съ крѣ́постiю? А́зъ глаго́лю пра́вду и су́дъ спасе́нiя.
 • Почто́ червле́ны ри́зы твоя́ и оде́жды твоя́ я́ко от­ истопта́нiя точи́ла?
 • Испо́лненъ истопта́нiя, и от­ язы́къ нѣ́сть му́жа со мно́ю: и попра́хъ я́ я́ростiю мо­е́ю, и сотро́хъ я́ я́ко пе́рсть, и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю и вся́ ри́зы моя́ омочи́хъ:
 • де́нь бо воз­дая́нiя прiи́де на ни́хъ, и лѣ́то избавле́нiя при­­спѣ́:
 • и воз­зрѣ́хъ, и не бѣ́ помо́щника: и помы́слихъ, и никто́же заступи́: и изба́ви я́ мы́шца моя́, и я́рость моя́ наста́:
 • и попра́хъ я́ гнѣ́вомъ мо­и́мъ и сведо́хъ кро́вь и́хъ въ зе́млю.
 • Ми́лость Госпо́дню помяну́хъ, добродѣ́тели Госпо́дни во всѣ́хъ, и́миже на́мъ воз­дае́тъ: Госпо́дь, судiя́ бла́гъ до́му Изра́илеву, наво́дитъ на́мъ по ми́лости сво­е́й и по мно́же­ст­ву пра́вды сво­ея́.
 • И рече́: не лю́дiе ли мо­и́? ча́да, и не от­ве́ргнут­ся. И бы́сть и́мъ во спасе́нiе от­ вся́кiя ско́рби и́хъ.
 • Не хода́тай, ниже́ а́нгелъ, но са́мъ Госпо́дь спасе́ и́хъ, зане́ лю́битъ и́хъ и щади́тъ и́хъ: са́мъ изба́ви и́хъ и воспрiя́тъ и́хъ и воз­несе́ и́хъ во вся́ дни́ вѣ́ка.
 • Ті́и же не покори́шася и разгнѣ́ваша Ду́ха свята́го его́, и обрати́ся и́мъ на вражду́, и то́й во­ева́ на ня́.
 • И помяну́ дни́ вѣ́чныя: гдѣ́ воз­веды́й от­ земли́ {Въ нѣ́к.:от­ мо́ря.} па́стыря ове́цъ сво­и́хъ? гдѣ́ е́сть вложи́вый въ ни́хъ Ду́ха свята́го?
 • Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы его́ раздѣли́ во́ду предъ лице́мъ его́ сотвори́ти ему́ и́мя вѣ́чно,
 • проведе́ и́хъ сквоз­ѣ́ бе́здну, я́коже коня́ сквоз­ѣ́ пусты́ню, и не утруди́шася,
 • и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Ду́хъ от­ Го́спода и наста́ви и́хъ: та́ко прове́лъ еси́ лю́ди твоя́ сотвори́ти тебѣ́ самому́ и́мя сла́вно.
 • Обрати́ся, Го́споди, от­ небесе́ и ви́ждь от­ до́му свята́го тво­его́ и сла́вы тво­ея́: гдѣ́ е́сть ре́вность твоя́ и крѣ́пость твоя́? гдѣ́ е́сть мно́же­с­т­во ми́лости тво­ея́ и щедро́тъ тво­и́хъ, я́ко терпѣ́лъ еси́ на́мъ?
 • Ты́ бо еси́ Оте́цъ на́шъ, поне́же Авраа́мъ не увѣ́дѣ на́съ, и Изра́иль не позна́ на́съ, но ты́, Го́споди, Оте́цъ на́шъ, изба́ви ны́, испе́рва и́мя твое́ на на́съ е́сть.
 • Что́ уклони́лъ еси́ на́съ, Го́споди, от­ пути́ тво­его́? и ожесточи́лъ еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися тебе́? Обрати́ся ра́ди ра́бъ тво­и́хъ, ра́ди племе́нъ достоя́нiя тво­его́,
 • да [поне́] ма́ло наслѣ́димъ горы́ святы́я тво­ея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню твою́:
 • бы́хомъ я́ко испе́рва, егда́ не владѣ́лъ еси́ на́ми, ниже́ бѣ́ нарѣче́но и́мя твое́ на на́съ.
 
 • Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
 • Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
 • «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
 • ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.
 • Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня:
 • и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
 • Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих.
 • Он сказал: «подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них Спасителем.
 • Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.
 • Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них.
 • Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа Своего,
 • Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя,
 • Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались?
 • Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя.
 • Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? – благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны.
 • Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».
 • Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего.
 • Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твое.
 • Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое.

Толкование

XLV. Паримия на праздник Вознесения (Исаия LXII, 10–12; LXIII, 1–3. 7–9)

В сей паримии содержится обетование милости Божией к принявшим Спасителя и угрозы врагам Его.

Ис.LXII:10. Тако глаголет Господь: Идите враты Моими и путь сотворите людем Моим, и камение, еже на пути, размещите. Воздвигните знамение на языки

С сими словами Господь обращается к тем, которых в стихе 6-м той же главы (см. предыдущую паремию) Он назвал стражами, поставленными на стенах Иерусалима, – т. е. к пастырям и учителям Церкви, начиная с Апостолов. Идите враты Моими: разумеются врата новозаветной Церкви, представляемой здесь под образом города. Господь называет их Своими, потому что вступить в эту Церковь, значит вступить в общение или духовный союз с Ним. Господь Иисус запрещал Апостолам во время земной Его жизни проповедывать Евангелие язычникам: на путь язык не идите (Матф. X, 5). Но по воскресении Своем сказал им: шедше научите вся языки (Матф. XXVIII, 19). Эта же самая заповедь выражается в словах пророка: идите враты Моими и путь сотворите людем Моим. Это значит, что Апостолы и преемники их служения – пастыри Церкви, должны служить Господу не только в пределах Церкви, утверждая верующих, но и за пределами, за вратами ее, должны идти навстречу людям Господним, чуждым Церкви, но призываемыме Господом ко спасению. – Простирая к ним слово Евангелия, проповедники его должны заботиться об очищении пути их к Церкви от камней, – т. е. об освобождении их от грубых суеверий. Упорство их в этих суевериях, господствовавших в продолжение веков, будет главным препятствием к вступлению их во врата Церкви, которая есть столп и утверждение истины. На проповедников Евангелия возлагается обязанность устранить это препятствие, поколебать в них это упорство. – Воздвигните знамение на языки. Под знамением, вокруг которого должны, по слову веропроповедников, собраться народы, разумеется крест Христов. Сам Христос дал Своему кресту или учению о нем значение знамения, когда сказал о кресте: аще вознесен буду от земли, вся привлеку к себе (Иоан. 12, 32).

Ис.LXII:11. Се бо Господь слышано сотвори до последних земли: рцыте дщери Сионове: се Спаситель твой грядет, имеяй с Собою мзду и дело Свое пред лицем Своим

Определение относительно собрания к Церкви Христовой язычников Господь сделал известным по всей земле чрез проповедников Евангелия (стражей на стенах Иерусалима), которым повелел объявить дщери Сионовой, т. е. собственно народу Иудейскому, о грядущем Спасителе. Слова: рцыте дщери Сионове, в Евангелии Матвея приводятся в связи с пророчеством Захарии о торжественном входе И. Христа в Иерусалим (Матф. XXI, 5. Захар. IX, 9). Христос воссел на осла, на пути в Иерусалим. Это, по разумению церковных песнопевцев в службах праздника Ваий, имело символическое значение, – служило предызображением принятия в Церковь Христову язычников, не носивших ярма Закона, подобно тому, как молодое животное, на которое возсел Христос, не было приучено к ярму. Могло быть, что и пред взором пророков, созерцавших будущее событие входа Господня во Иерусалим, являлись не одни Иудеи, для которых ближайшим образом совершилось это событие, но вместе имеющие уверовать во Христа язычники. Он есть Спаситель, по самому имени Своему (Иисус значит Спаситель), всех людей, ибо пришел не для одних Иудеев, а наипаче для язычников. – Дальнейшие слова пророчества о Спасителе: имеяй с Собою мзду и дело Свое пред лицем Своим, показывают, что Христос Спаситель есть вместе праведный Судия, имеющий воздать праведным награду, и сделанное Им дело спасения и суда поддержать и утвердить (имеяй пред лицем Своим) несмотря на многие препятствия со стороны врагов Своих.

Ис.LXII:12. И прозовет я люди святы, избавлены Господем, ты же прозовешися взыскан град и не оставлен

В Ветхом Завете имя святых или священного, посвященного на служение Господу народа (Исход. XIX, 6) принадлежало сынам Израиля. Но в новозаветное время это наименование, по воле Господа, перенесено на всех верующих в И. Христа (1Петр. II, 9), как избавленных от суетнаго, проводимого без пользы для души, жития честною кровью яко агнца непорочна, и пречиста Христа (1Петр. I, 18. 19). – В остальных словах стиха под градом, который прозовется взысканным милостью Господа и неоставленным, разумеется Иерусалим в смысле новозаветной Церкви, которую так возлюбил Господь, что никогда не оставит ее Своею милостью, – с ней не случится того, что случилось с ветхозаветным Иерусалимом, утратившим прежнее свое значение, переставшим быть местом ветхозаветного Богослужения.

Ис.LXIII:1. Кто Сей, пришедый от Едома, червлены ризы Его от Восора, Сей красен во утвари (убранстве) , зело с крепостью? Аз глаголю правду и суд спасения

В этом и следующих пяти стихах (2–6) идет речь о победителе, грядущем из Идумеи в червленой (багряной) одежде. Он совершил суд над врагами Своими. Что это Христос, видно из того, что теми же чертами изображается Христос в Откровении Иоанна Богослова. Изображаемый у пророка Победитель глаголет правду (1); ризы Его червлены яко от истоптания точила (2); Он попрал врагов Своих яростию Своею (3). Подобно сему в Откровении Иоанна Богослова Христос называется истинным, праведным (Апокалипс. XIX, 11). Он облечен в ризы обагренные кровью (-13), мечем уст Своих убивает языки и топчет точило вина гнева Божия (-15).

Взору пророка представляется Христос под образом победителя, идущего из Идумеи, именно из столицы Идумейской Восора, облеченного в багряные ризы, прекрасного в Своем убранстве и по виду зело крепкого и могучего. Идумеи, т. е. потомки Эдома или Исава, были злейшими врагами народа Израильского и в сем отношении служили образом врагов Церкви Христовой. При виде Победителя врагов Церкви, пророк не узнает Его и обращается к Нему с вопросом: кто Он такой? и получает от Него ответ: Аз глаголю правду и суд спасения. Это значит, что Победитель враждебных ему народов, отнюдь не кровожадный и честолюбивый воитель, но праведный Судия, Которым произведен во имя правды строгий суд над одними, чтобы спасти от их неправды других. И Сам же Он приводит в исполнение Свой суд праведный.

Ис.LXIII:2. Почто червлены ризы Твоя и одежды Твоя яко от истоптания точила?

Пришедший от Едома Победитель предстал взору пророческому в червленых, т. е. багряных одеждах. Пророк вопрошает Его: почему Он облечен в одежды такого цвета, как если бы они омочены были в красном виноградном соку во время выжимания его ногами в топтальном точиле, – в известном, приспособленном к сему вместилище? – и слышит следующий от вопрошаемого ответ:

Ис.LXIII:3. Исполнен истоптания, и от язык несть мужа со Мною

На вопрос пророка Победитель-Христос отвечает: не удивительно, если одежды мои кажутся тебе напоенными виноградным соком: Я исполнен истоптания, – Я действительно топтал в точиле виноградные грозды и соком их пропиталась насквозь одежда Моя. – Под соком, как видно из дальнейших стихов (4–6), разумеется здесь кровь врагов Христа-Победителя, которых Он в гневе Своем попирал, как виноград попирается в точиле. Первыми и главными врагами Христа были Иудеи, – они поступили кровожадно со Христом и Его последователями и за сие поплатились своею кровью во время неоднократных восстаний против Римской власти, особенно при разрушении Иерусалима Титом. Римляне были в сем случае орудиями праведного гнева Христа. Сам Тит сознавал это, когда на предложение принять почетный титул за разрушение Иерусалима и усмирение Иудеев ответил отказом, сказав, что это дело Божие. Поистине это было делом правды Божией, которое Христос совершил, а люди были бессознательными исполнителями суда правды Божией, так что Христос-Победитель имел полное право сказать: от язык несть мужа со Мною, – никто из среды народов не разумел, что они действуют в Мою пользу, ратуют за Меня13.

Ис.LXIII:7. Милость Господню помянух, добродетели Господни во всех, имиже нам воздает. Господь судия благ дому Исраилеву наводит нам по милости Своей и по множеству правды Своея

Строги суды правды Божией над враждебными Христу Иудеями, изображенные в предшествующих стихах (1–6). Но Иудеи вполне заслуживают угрожающую им кару за свою неблагодарность к Господу, изливавшему на них безчисленные Свои милости, за пренебрежение их. Воспоминая эти милости, пророк говорит: Милость Господню помянух, добродетели Господни во всех, имиже нам воздает. Под добродетелями здесь разумеются славные и чудесные дела милости Господней, которые Он явил во всех, имиже воздает нам. Это значит тоже, что слова Псалмопевца: не по беззакониям нашим сотворил есть наш, ниже по грехом нашим воздал есть нам (Псал. CII, 10); т. е. по суду строгой правды мы заслужили строгого наказания; но Господь не воздает нам того, что мы заслуживаем. Он не только правосуден, но и снисходителен. Прославляя сие снисхождение в соединении с правдою Божиею, пророк говорит: Господь Судия благ дому Исраилеву, – Он справедливо судит народ Израильский, но справедливость растворяет благостию. Все что Он ни делает нам, что ни наводит, ни посылает нам, – Он наводит по милости Своей и по множеству правды Своея. Он строго поступает с нами с благою целью, – с целью вразумления и исправления.

Ис.LXIII:8. И рече: не людие ли Мои, чада, и не отвергнутся? И бысть им во спасение от всякия скорби их

О благоволении Господа к Израильскому народу свидетельствует то, что Господь избрал его из всех народов для того, чтобы вступить с ним в особый завет или союз. В силу этого завета Господь нарек сынов Израиля избранными людьми Своими (Исход. III, 10), особенно близкими и дорогими Ему, и во свидетельство особенной любви к ним нарек их чадами Своими (Исход. IV, 22. Второзак. XIV, 1), – поставил Себя в такое отношение к ним, что никак нельзя было ожидать, чтобы они отверглись Его, изменили Ему. Много скорбей сыны Израиля испытали особенно в Египте, но Господь бысть им во спасение от всякия скорби.

Ис.LXIII:9. Не ходатай, ниже Ангел, но Сам Господь спасе их, зане любит их и щадит их. Сам избави их, и воспрят их, и вознесе их во вся дни века

Воспоминаются здесь чудеса милости Божией к Евреям во время исхода их из Египта и по исходе. Моисей, изведший их из Египта, был только ходатаем, посредником между ими и Богом, орудием Его: не этот ходатай, а Сам Господь спас их чудесным образом. Равным образом не Ангел сотворенный предводил ими во время исхода их из Египта, а Сам Господь являлся в столпе облачном и огненном (Исход. XIII, 21). Правда, Являвшийся в этом столпе называется Ангелом (Исход. XIV, 19; ХХII, 20. 21); но это не сотворенный Ангел, а Сын Божий, второе Лице Св. Троицы, Ангел великого совета, судя по тому, что на Нем имя Самого Господа (Исход. XXIII, 21), что Он, когда явился в купине Моисею, назван в повествовании Моисея не только Ангелом, но также Господом и Богом (Исход. III, 4. 6. Слич. Второзак. XXXIII, 16). После того, как Евреи поклонились при Синае тельцу, Господь объявил, что не будет сопутствовать Евреям; но затем, преклоненный на милость ходатайством Моисея, дал обещание лично предводительствовать народу в дальнейшем его странствовании (Исход. XXXIII, 14). Равно и по водворении их в земле обетованной, во вся дни века, не раз избавлял их от врагов, воспринимал их в Свое благоволение, когда они обращались к Нему с мольбою о прощении и помощи, возносил их, помогал им со славою выходить из затруднений.

Рассмотренная паримия приурочена к празднику Вознесения Господня, по применению к событию Вознесения сказанного в паримии о победе Христа над Своими врагами. По объяснению отцев и учителей Церкви (Феодорита, Кирилла Александрийского, Иеронима и друг.), с вопросом: Кто Сей, пришедый от Едома? обращаются к вознесшемуся на небеса Христу небесные Силы. Их изумляет то, что Он является в багряной одежде. Христос отвечает им, что это следы крови побежденных Им врагов. Он сотворил суд и правду над ними. Под чувственным образом победы над врагами Христос дает видеть Свою духовную победу над темными силами, над враждебным Ему миром и грехом, и этого Он достиг один, без чьей-либо сторонней помощи, Своею смертью и воскресением. В подобном иносказательном смысле к Вознесению Христову Церковь применяет слова 23-го псалма, изображающего ближайшим образом шествие ковчега завета в новоустроенную Давидом скинию. Под образом этого шествия предуказано было ветхозаветным верующим шeствие Богочеловека с прославленною воскресением плотью в нерукотворенную скинию небесную, сопровождаемое и сретаемое на небесах Ангелами, т. е. Вознесение Господа. Одни из Ангелов вопрошают о Вступающем во врата неба: Кто Сей Царь славы? Другие отвечают: Господь сил, Той есть Царь славы.Комментариев нет: